Κυλινδρικά Τελάρα

Από το 1994 δραστηριοποιούμαστε στη χάραξη κυλίνδρων μεταξοτυπίας με εμπειρία άνω των 50.000 κυλίνδρων.

Με δύο μηχανές ψηφιακής χάραξης του κορυφαίου στο είδος οίκου stork και με την αποκλειστική συνεργασία σε επίπεδο πρώτων υλών (κυλίνδρων, χημικών) με τη stork μπορούμε να καλύψουμε κάθε απαίτηση και ποιοτικά και ποσοτικά.

Πλέον υπάρχει και η δυνατότητα χάραξης φωτογραφικών σχεδίων με τη μέθοδο της τετραχρωμίας (CMYK) όπου με 4 κυλίνδρους μπορούν να αποδοθούν σχέδια στα οποία δεν υπήρχε η δυνατότητα με τον συμβατικό αποχρωματισμό.

Τα ραπόρ (περίμετροι) κυλίνδρων που έχουμε τη δυνατότητα χάραξης είναι τα ακόλουθα:

  • 640mm
  • 819mm
  • 914mm
  • 1018mm